CloneSet43


Previous CloneSetNext CloneSetBack to Main Report
Clone
Mass
Clones in
CloneSet
Parameter
Count
Clone
Similarity
Syntax Category
[Sequence Length]
36210.999ExpressionStatement
Clone AbstractionParameter Bindings
Clone Instance
(Click to see clone)
Line CountSource Line
Source File
1362407
Closure/closure/goog/i18n/datetimesymbols.js
2369548
Closure/closure/goog/i18n/datetimesymbolsext.js
Clone Instance
1
Line Count
36
Source Line
2407
Source File
Closure/closure/goog/i18n/datetimesymbols.js

/**
 * Date/time formatting symbols for locale pl.
 */
goog.i18n.DateTimeSymbols_pl= {
 ERAS: ['p.n.e.', 'n.e.'],
 ERANAMES: ['p.n.e.', 'n.e.'],
 NARROWMONTHS: ['s', 'l', 'm', 'k', 'm', 'c', 'l', 's', 'w', 'p', 'l', 'g'],
 STANDALONENARROWMONTHS: ['s', 'l', 'm', 'k', 'm', 'c', 'l', 's', 'w', 'p',
   'l'         ,'g'],
 MONTHS: ['stycznia', 'lutego', 'marca', 'kwietnia', 'maja', 'czerwca',
   'lipca', 'sierpnia', 'września', 'października', 'listopada',
   'grudnia'],
 STANDALONEMONTHS: ['styczeń', 'luty', 'marzec', 'kwiecień', 'maj',
   'czerwiec'   ,'lipiec','sierpień','wrzesień','październik',
   'listopad'   ,'grudzień'],
 SHORTMONTHS: ['sty', 'lut', 'mar', 'kwi', 'maj', 'cze', 'lip', 'sie', 'wrz',
   'paź'  ,'lis','gru'],
 STANDALONESHORTMONTHS: ['sty', 'lut', 'mar', 'kwi', 'maj', 'cze', 'lip',
   'sie'        ,'wrz','paź','lis','gru'],
 WEEKDAYS: ['niedziela', 'poniedziałek', 'wtorek', 'środa', 'czwartek',
   'piątek'     ,'sobota'],
 STANDALONEWEEKDAYS: ['niedziela', 'poniedziałek', 'wtorek', 'środa',
   'czwartek'    ,'piątek'          ,'sobota'],
 SHORTWEEKDAYS: ['niedz.', 'pon.', 'wt.', 'śr.', 'czw.', 'pt.', 'sob.'],
 STANDALONESHORTWEEKDAYS: ['niedz.', 'pon.', 'wt.', 'śr.', 'czw.', 'pt.',
   'sob.'],
 NARROWWEEKDAYS: ['N', 'P', 'W', 'Ś', 'C', 'P', 'S'],
 STANDALONENARROWWEEKDAYS: ['N', 'P', 'W', 'Ś', 'C', 'P', 'S'],
 SHORTQUARTERS: ['K1', 'K2', 'K3', 'K4'],
 QUARTERS: ['I kwartał', 'II kwartał', 'III kwartał', 'IV kwartał'],
 AMPMS: ['AM', 'PM'],
 DATEFORMATS: ['EEEE, d MMMM y', 'd MMMM y', 'dd-MM-yyyy', 'dd-MM-yy'],
 TIMEFORMATS: ['HH:mm:ss zzzz', 'HH:mm:ss z', 'HH:mm:ss', 'HH:mm'],
 AVAILABLEFORMATS: { 'Md': 'd.M', 'MMMMd': 'd MMMM', 'MMMd': 'MMM d' } ,
 FIRSTDAYOFWEEK: 0,
 WEEKENDRANGE: [5, 6],
 FIRSTWEEKCUTOFFDAY: 3    } ;


Clone Instance
2
Line Count
36
Source Line
9548
Source File
Closure/closure/goog/i18n/datetimesymbolsext.js

/**
 * Date/time formatting symbols for locale pl_PL.
 */
goog.i18n.DateTimeSymbols_pl_PL= {
 ERAS: ['p.n.e.', 'n.e.'],
 ERANAMES: ['p.n.e.', 'n.e.'],
 NARROWMONTHS: ['s', 'l', 'm', 'k', 'm', 'c', 'l', 's', 'w', 'p', 'l', 'g'],
 STANDALONENARROWMONTHS: ['s', 'l', 'm', 'k', 'm', 'c', 'l', 's', 'w', 'p',
   'l'         ,'g'],
 MONTHS: ['stycznia', 'lutego', 'marca', 'kwietnia', 'maja', 'czerwca',
   'lipca', 'sierpnia', 'września', 'października', 'listopada',
   'grudnia'],
 STANDALONEMONTHS: ['styczeń', 'luty', 'marzec', 'kwiecień', 'maj',
   'czerwiec'   ,'lipiec','sierpień','wrzesień','październik',
   'listopad'   ,'grudzień'],
 SHORTMONTHS: ['sty', 'lut', 'mar', 'kwi', 'maj', 'cze', 'lip', 'sie', 'wrz',
   'paź'  ,'lis','gru'],
 STANDALONESHORTMONTHS: ['sty', 'lut', 'mar', 'kwi', 'maj', 'cze', 'lip',
   'sie'        ,'wrz','paź','lis','gru'],
 WEEKDAYS: ['niedziela', 'poniedziałek', 'wtorek', 'środa', 'czwartek',
   'piątek'     ,'sobota'],
 STANDALONEWEEKDAYS: ['niedziela', 'poniedziałek', 'wtorek', 'środa',
   'czwartek'    ,'piątek'          ,'sobota'],
 SHORTWEEKDAYS: ['niedz.', 'pon.', 'wt.', 'śr.', 'czw.', 'pt.', 'sob.'],
 STANDALONESHORTWEEKDAYS: ['niedz.', 'pon.', 'wt.', 'śr.', 'czw.', 'pt.',
   'sob.'],
 NARROWWEEKDAYS: ['N', 'P', 'W', 'Ś', 'C', 'P', 'S'],
 STANDALONENARROWWEEKDAYS: ['N', 'P', 'W', 'Ś', 'C', 'P', 'S'],
 SHORTQUARTERS: ['K1', 'K2', 'K3', 'K4'],
 QUARTERS: ['I kwartał', 'II kwartał', 'III kwartał', 'IV kwartał'],
 AMPMS: ['AM', 'PM'],
 DATEFORMATS: ['EEEE, d MMMM y', 'd MMMM y', 'dd-MM-yyyy', 'dd-MM-yy'],
 TIMEFORMATS: ['HH:mm:ss zzzz', 'HH:mm:ss z', 'HH:mm:ss', 'HH:mm'],
 AVAILABLEFORMATS: { 'Md': 'd.M', 'MMMMd': 'd MMMM', 'MMMd': 'MMM d' } ,
 FIRSTDAYOFWEEK: 0,
 WEEKENDRANGE: [5, 6],
 FIRSTWEEKCUTOFFDAY: 3      } ;


Clone AbstractionParameter Count: 1Parameter Bindings

/**
 * Date/time formatting symbols for locale pl.
 */
/**
 * Date/time formatting symbols for locale pl_PL.
 */
goog.i18n. [[#variable1ff6c280]]= {ERAS: ['p.n.e.','n.e.'],
                  ERANAMES: ['p.n.e.','n.e.'],
                  NARROWMONTHS: ['s','l','m','k','m','c','l','s','w','p','l','g'],
                  STANDALONENARROWMONTHS: ['s','l','m','k','m','c','l','s','w','p','l','g'],
                  MONTHS: ['stycznia','lutego','marca','kwietnia','maja','czerwca','lipca','sierpnia','września','października','listopada','grudnia'],
                  STANDALONEMONTHS: ['styczeń','luty','marzec','kwiecień','maj','czerwiec','lipiec','sierpień','wrzesień','październik','listopad','grudzień'],
                  SHORTMONTHS: ['sty','lut','mar','kwi','maj','cze','lip','sie','wrz','paź','lis','gru'],
                  STANDALONESHORTMONTHS: ['sty','lut','mar','kwi','maj','cze','lip','sie','wrz','paź','lis','gru'],
                  WEEKDAYS: ['niedziela','poniedziałek','wtorek','środa','czwartek','piątek'                     ,'sobota'],
                  STANDALONEWEEKDAYS: ['niedziela','poniedziałek','wtorek','środa','czwartek','piątek'                          ,'sobota'],
                  SHORTWEEKDAYS: ['niedz.','pon.','wt.','śr.','czw.','pt.','sob.'],
                  STANDALONESHORTWEEKDAYS: ['niedz.','pon.','wt.','śr.','czw.','pt.','sob.'],
                  NARROWWEEKDAYS: ['N','P','W','Ś','C','P','S'],
                  STANDALONENARROWWEEKDAYS: ['N','P','W','Ś','C','P','S'],
                  SHORTQUARTERS: ['K1','K2','K3','K4'],
                  QUARTERS: ['I kwartał','II kwartał','III kwartał','IV kwartał'],
                  AMPMS: ['AM','PM'],
                  DATEFORMATS: ['EEEE, d MMMM y','d MMMM y','dd-MM-yyyy','dd-MM-yy'],
                  TIMEFORMATS: ['HH:mm:ss zzzz','HH:mm:ss z','HH:mm:ss','HH:mm'],
                  AVAILABLEFORMATS:{ 'Md': 'd.M',
                           'MMMMd': 'd MMMM',
                           'MMMd': 'MMM d' } ,
                  FIRSTDAYOFWEEK: 0,
                  WEEKENDRANGE: [5,6],
                  FIRSTWEEKCUTOFFDAY: 3 } ;
 

CloneAbstraction
Parameter Bindings
Parameter
Index
Clone
Instance
Parameter
Name
Value
11[[#1ff6c280]]
DateTimeSymbols_pl 
12[[#1ff6c280]]
DateTimeSymbols_pl_PL